pasning

Pasning

Hvornår kan baby blive passet af andre? Hvordan kommer man som forælder godt i gang med at overlade ansvaret til andre? Hvordan indkøres baby bedst i vuggestue/dagpleje? Få svar her!