Stimuler dit barns sprog

Børns sprog bliver udviklet gennem leg, oplevelser og samvær med andre mennesker. Og det sker ikke kun gennem det talte sprog, men også via kropssprog, billedsprog og mimik. Læs her om hvordan, man kan stimulere barnets sprog – også når det er flersproget.

Når man ønsker at stimulere sit barns sprog, er det en god idé at tage udgangspunkt i dagligdagen og de aktiviteter, barnet er en del af. Det lille barns sproglige kompetencer bliver nemlig stimuleret via stunder i hverdagen, der giver anledning til tale. Det kan være en snak om fælles oplevelser, forståelse af følelser eller barnets undren over forskellige ting.

“Der er mange hverdagsaktiviteter, som stimulerer børnenes sproglige kompetencer. Det kan være at danse, synge, tegne, male, gå ture, være i naturen, dramatisere, spille rollespil, fortælle, få fortalt historier, bruge computere og spille computerspil, og meget andet.”

Kilde: Dcum.dk.

Børn lærer ofte ved at imitere, hvad der foregår, og via dialog om hændelserne. Tillid til og samvær med menneskerne omkring dem er grundlæggende for en god læringsproces.

Gode råd

– Stimuler sproget ud fra barnets interesser: Tag udgangspunkt i det, barnet oplever, leger og føler og tal om dette.
– Stimuler sproget via daglige gøremål: Børn kopierer ofte voksne så grib derfor chancen og sæt ord på, hvad I laver af praktiske ting.
– Stimuler sproget kreativt: Udfold kreativiteten med barnet – leg, fortæl eventyr, syng, dans og skab rim og remser. Det synes barnet ofte er sjovt samtidig med, at det udvikler barnets fantasi og sproglige kompetencer.
– Stimuler rent praktisk sproget via følgende aktiviteter: Leg med bogstaver, sange og sanglege, gættelege og gåder, rim og remser, historiefortællinger og hyggesnak.

Kilde: Dcum.dk.

Læs mere HER om praktiske tiltag, når sproget skal stimuleres.

Anbefalinger ved to-sprogede
Når man har et to-sproget barn, er det naturligt, at man tvivler på, hvorvidt barnets sprogudvikling sker i et fornuftigt tempo. Hvis mor fx. taler dansk og far italiensk til barnet, vil barnet løbende lære lidt fra begge og i starten blande sprogene sammen. På den måde er barnets sprog ikke altid på niveau med de andre børns danske – men ofte er det blot fordi, at barnet har lært de resterende ord på det andet sprog. Det er helt naturligt, og barnet vil med tiden lære at adskille de to sprog.

“Jeres datter vil altså tale ligeså meget som børn der kun taler et sprog og stille og roligt vil hun så lære at skille tingene ad. Du skal ikke rette på hende, men bare tale med hende helt naturligt, når du forstår hvad hun siger, også selvom hun altså i en periode vil blande sprogene sammen. Det handler om at give hende lyst til at tale.”

Kilde: Netsundhedsplejerske.dk.

Ifølge Netsundhedsplejerske.dk er det desuden vigtigt, at begge forældre taler deres modersmål til barnet. Der kommer helt andre nuancer med i sproget, når man taler sit oprindelige sprog, og det er vigtigt at lære barnet. At lære to sprog allerede fra barns ben er en gave, som barnet uden tvivl vil få gavn og glæde af resten af sit liv!

I de fleste kommuner er der ansat to-sprogskonsulenter – hør evt. jeres kommune om, hvad de kan tilbyde. Se også denne hjemmeside Multidansk.dk, hvor du kan finde masser af redskaber til sprogstimuleringen af to-sprogede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *