Opret testamente for den bedste sikkerhed

Når I får børn starter et helt nyt liv og der er pludselig en masse ting, som I skal forholde jer til. Verden ses pludselig gennem helt andre briller. Én af de ting, der er vigtige at få styr på, er sikring af hinanden i tilfælde af at én af jer dør.

Som læser af BabyBusiness.dk får du rabat hos Fairtestamente.dk ved oprettelse af testamente. Se neden for.

Dødsfald er naturligvis det sidste I tænker på med ny baby på vej. For det er jo, hvad der absolut ikke må ske! Og I er jo også unge. Men I kan sikre hinanden, så der ikke opstår en masse praktiske og økonomiske problemer, hvis det utænkelige alligevel sker…

Ikke dyrt og ikke besværligt
Mange tror, at det er dyrt og besværligt at oprette et testamente. Det er det ikke. Og den engangsudskrivning er godt givet ud!

En ny familie - et nyt ansvar

Arveregler for gifte par
Er I gift og har I børn, vil den længstlevende af jer arve 50% af afdødes formue, hvis I ikke har oprettet et testamente. De resterende 50 % deles mellem afdødes børn. Med et testamente vil længstlevende kunne arve helt op til 7/8 af afdødes formue, hvilket i langt de fleste tilfælde vil betyde, at længstlevende ikke skal gå fra hus og hjem for at børnene kan få udbetalt deres arv.

Arveregler for ugifte samlevende
Er I ugifte samlevende, arver I IKKE hinanden, medmindre I har oprettet et testamente. Dette gælder også selvom I har boet sammen i mere end to år eller har børn sammen. Konsekvensen heraf vil i mange tilfælde være, at længstlevende må gå fra hus og hjem, da arven uden et testamente til fordel for længstlevende vil tilfalde eventuelle børn eller afdødes forældre, hvis I ikke har børn. I disse tilfælde er det derfor bydende nødvendigt, at I får oprettet et testamente for at sikre hinanden.

Opret testamente – uanset om I er gift eller ej
Hvad enten I er gift eller samlevende, er det klogt at få oprettet et testamente, hvor I sikrer hinanden.

Udvidet samlevertestamente
Ugifte samlevende har mulighed for at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente. Ved at oprette dette kan I opnå arveret efter hinanden på samme måde som ægtepar (dog med enkelte undtagelser). Der er imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt, for at et udvidet samlevertestamente er gyldigt. Betingelserne er:

• Der skal oprettes et fælles gensidigt testamente

• I må ikke have oprettet et udvidet samlevertestamente til fordel for en anden samlever

• I skal ved førstafdødes død have fælles bopæl og vente, have eller have haft fælles barn, ELLER

• I skal ved førstafdødes død have fælles bopæl og have levet i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år.
Oprettes der et udvidet samlevertestamente kan længstlevende arve alt, såfremt I ingen børn har. Har I børn, kan længstlevende arve 7/8 af afdødes formue. Herudover opnås følgende fordele for længstlevende:

• Ret til forlods at udtage genstande, der udelukkende tjener til pågældendes personlige brug

• Ret til at supplere arven op, således at længstlevende samlet har en nettoformue på kr. 600.000 inkl. forsikringssummer efter afdøde

• Fortrinsret til at udtage bestemte ejendele

• Ret til arvehenstand

Opfylder I ikke betingelserne for at oprette et udvidet samlevertestamente kan I i stedet oprette et almindeligt gensidigt testamente, hvor I indsætter hinanden som arvinger. Her vil længstlevende maksimalt kunne arve ¾ af afdødes formue, såfremt I har børn.

Testamente – ikke dyrt og besværligt
Mange tror det er dyrt og besværligt at få oprettet et testamente, men sådan behøver det ikke at være.

www.fairtestamente.dk udarbejder testamenter til en fast lav pris. Det er fairtestamente.dk’s holdning, at det skal være muligt for alle at oprette et testamente uden at skulle betale en formue.

www.fairtestamente.dk tilbyder oprettelse af testamente for kr. 2.200,00 inkl. moms.

Prisen indbefatter rådgivning pr. telefon eller mail, udarbejdelse af udkast til testamente, drøftelser af udkast samt eventuelle rettelser heraf, fremsendelse af endeligt testamente i original samt kopi på specielt genpartspapir.

Herudover tilbyder fairtestamente.dk gratis rådgivning og vejledning om hvilken form for testamente, der vil passe bedst til jeres situation, også selvom I endnu ikke er kunder.

Få BabyBusiness rabat
fairtestamente.dk tilbyder 10% rabat til BabyBusiness.dk læsere! Når vi indgår en aftale skal I blot huske at sige, at I har set dette tilbud på BabyBusiness.dk

Kontakt
Kontakt fairtestamente.dk og få sikret jer i tilfælde af, at det værste skulle ske. Så er det ude af verden – og I er sikret på bedste vis.

Line Agerskov
www.fairtestamente.dk
kontakt@fairtestamente.dk
Telefon: 26 71 75 53

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *